Competenties

11 Competenties (Co) telkens onderverdeeld in

  • Plannen
  • Uitvoeren
  • Controleren
  • Reflecteren

 

Je kan de documenten hier downloaden.


Co 1 Positieve houding tov ICT, Bereid zijn ICT te gebruiken

Co 2 Veilig en verantwoord gebruik van ICT

Co 3 ICT gebruiken om eigen idee creatief vorm geven

Co 4 ICT gebruiken bij het voorstellen aan anderen

Co 5 Zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving

Co 6 Zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving

Co 7 Met behulp van ICT informatie opzoeken

Co 8 Met behulp van ICT informatie verwerken

Co 9 Met behulp van ICT informatie bewaren

Co 10 ICT gebruiken om op een veilige en verantwoorde manier te communiceren

Co 11 ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren

Copyright © 2015. SG Groot Bos Aan Zee