Eindtermen

Eindtermen (ET) voor het gewoon basisonderwijs en ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7, 8

De leerlingen

ET1 hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ET2 gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET3 kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.
ET4 kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.
ET5 kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
ET6 kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
ET7 kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
ET8 kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Copyright © 2015. SG Groot Bos Aan Zee